Коли має проводитись повірка лічильника газу

Як має відбуватись повідомлення споживача про повірку лічильника?
Виконавець не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем. Звернення газової компанії має бути подане не пізніше десяти робочих днів до запланованої дати повірки.

Якими мають бути дії споживача?
Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки.
Якщо з якихось причин споживач не може забезпечити доступ у квартиру, то він не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.
Інший строк доступу до засобу вимірювальної техніки споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.
Побутовий споживач, на території та/або в приміщенні якого встановлений лічильник газу, зобов’язаний забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ після пред’явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку (або його повірки на місці встановлення).

На кого покладається відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту побутового лічильника газу?
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини Оператора ГРМ об’єм спожитого природного газу по об’єкту побутового споживача за відповідний період визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

За чий рахунок має відбуватись повірка та ремонт лічильників газу?
Відповідно до Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» періодична повірка, обслуговування та ремонт лічильників газу здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
Це стосується навіть тих лічильників, що є власністю фізичних осіб або спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку.

Як відбувається нарахування на період повірки?
На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки Оператор ГРМ встановлює лічильники газу з обмінного фонду.
При цьому:
☑ якщо знятий лічильник газу належав Оператору ГРМ: встановлений на його місце лічильник газу з обмінного фонду стає розрахунковим, що оформлюється відповідним актом, та надалі розрахунки зі споживачем здійснюються згідно з його показаннями;
☑ якщо на період зняття лічильника газу на періодичну повірку неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше 6 місяців.

Якими можуть бути результати повірки?
Якщо лічильник пройшов повірку:
☑ лічильник у власності газової компанії – газовики зобов’язані протягом 2 місяців з дати зняття лічильника за власний рахунок забезпечити встановлення розрахункового лічильника газу на місце знятого лічильника газу;
☑ лічильник у власності споживача – газовики зобов’язані протягом 2 місяців з дати зняття лічильника за власний рахунок забезпечити встановлення розрахункового лічильника газу на місце знятого лічильника газу.

Лічильник визнано непридатним: що робити?
Дуже часто після повірки представники “Вінницягаз” повідомляють про те, що лічильник не пройшов повірку і наголошують на тому, що споживач має сам придбати новий лічильник або оплатити його вартість.
У такій ситуації нагадуємо про те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 63 “Деякі питання споживання природного газу побутовими споживачами” рекомендовано операторам газорозподільних систем забезпечити встановлення індивідуальних лічильників природного газу за заявами побутових споживачів. Ключове – за заявами! Це означає, що споживач може написати заяву щодо встановлення індивідуального лічильника газу за кошти суб’єкта господарювання, того ж Вінницягаз.
Звертаємо увагу і на Постанову НКРЕКП – Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494. Це Кодекс газорозподільних систем. Розділ 8 містить наступну норму:
«У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу Оператор ГРМ зобов’язаний протягом 15 робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (аналогічного типорозміру) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу Оператора ГРМ».

Якими мають бути дії газовиків, якщо лічильник не пройшов повірку?
Якщо лічильник газу, який перебував у власності побутового споживача, визнаний непридатним:
☑ газорозподільна компанія приймає рішення про доцільність його ремонту – встановлює відремонтований протягом 2-х місяців з дня зняття;
☑ газорозподільна компанія приймає рішення про недоцільність ремонту:
1. повертає споживачу його власний лічильник;
2. письмово повідомляє споживача про результати повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту;
3. безкоштовно встановлює новий (власний розрахунковий лічильник газу) – 15 робочих днів, але не пізніше 2 місяців з дати зняття лічильника.
Після повірки лічильника і виявлення несправностей представники Вінницягаз мають прийняти рішення про необхідність/можливість ремонту лічильника. Сплачувати за ремонт має підприємство. Якщо визнано, що ремонт проводити недоцільно, то про це має бути повідомлений споживач. У такому випадку газовики мають безкоштовно встановити власний розрахунковий прилад для подальших комерційних розрахунків і… повернути споживачу його прилад (якщо він належав споживачу). Терміни таких дій – 15 робочих днів після результатів повірки але не пізніше 2 місяців після зняття лічильника на повірку. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу Оператора ГРМ.

Якими мають бути дії споживача?
Якщо вас не повідомили про недоцільність ремонту лічильника, а вимагають встановити за власний кошт новий:
☑ зафіксуйте, хто саме (попросіть посвідчення, це варто робити при будь-яких діях працівників у вашому житлі або спитайте прізвище оператора);
☑ напишіть письмове звернення до газорозподільної компанії (АТ “Вінницягаз”) і повідомте про те, що з вас вимагають гроші;
☑ посилаючись на Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність» попросіть забезпечити виконання ремонту вашого газового лічильника за рахунок суб’єкта господарювання, а отже – газопостачальної компанії АТ «Вінницягаз» або встановити індивідуальний лічильник;
☑ звернення передайте або особисто, отримавши дату і номер вхідного документа, або рекомендованим листом поштою.

А як же з компенсацією?
Частина 1 статті 3 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» містить норму щодо того, що фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:
● коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;
● коштів відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів;
● інших джерел, не заборонених законодавством.
Якщо вам пропонують встановити лічильник за власний рахунок, знайте, фізичні особи (населення) можуть (А НЕ МАЮТЬ) самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.
Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу – фізичних осіб (населення) мають встановлюватись Кабінетом Міністрів України. АЛЕ станом на жовтень 2020 року окремого Порядку про порядок і розміри компенсації на придбання індивідуальних лічильників газу Кабінетом Міністрів не прийнято.

ПОРАДА:
Тож радимо вам писати письмове звернення на адресу АТ «Вінницягаз» та просити встановити новий лічильник за кошти суб’єкта господарювання, як це передбачено розділом 8 Кодексу газорозподільних систем.
Лист направляйте поштою з повідомленням про вручення на адреси:
АТ «Вінницягаз», 21012, м. Вінниця, пров. К. Широцького, 24 , (0432) 27 80 92
 
Районні відділення та дільниці:
м. Вінниця та Вінницький район, 21000, м. Вінниця, вул. Шмідта, 32
Жмеринський район:
• 23000, Вінницька область, м. Бар, вул. Кривоноса, 70
• 23000, Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 17
• 23100, Вінницька область, м.Жмеринка, вул. Соборна, 3
•23000, Вінницька область, м. Бар, вул. Григоровичів-Барських, 5Б
Тиврівський район:
• 23300, Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Злагоди, 26
• 23310, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Соборна, 85
або до найближчого Центру обслуговування клієнтів: м. Вінниця та Вінницький район – 21000, м. Вінниця, вул. Шмідта, 32
Номер телефону для звернень споживачів та/або Контакт центру (0432) 509-104,(067) 01-10-104.

На що потрібно звернути увагу споживачу?
Потурбуйтесь, щоб у момент відвідування представниками газорозподільної компанії ви були вдома не одні.Перевіряйте посвідчення представників газорозподільної компанії перед тим, як запустити в квартиру (будинок).Зняття лічильника газу на періодичну повірку здійснюється у присутності споживача.
За необхідності розпломбування лічильника газу представник газовики складають акт розпломбування, який підписується споживачем.До демонтажу лічильника газу на періодичну повірку представник газової компанії має право проводити контрольний огляд вузла обліку та/або його перевірку, а також ініціювати проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки лічильника газу. У такому разі споживач зобов’язаний забезпечити газовикам (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до лічильника газу.
Будьте уважні при всіх діях газовиків та фіксуйте виявлені за їхніми словами порушення.Після встановлення повіреного лічильника газу газовики здійснюють пломбування повіреного лічильника газу, про що складається акт про пломбування, який має підписати споживач.Якщо після виконаних робіт ви відчуваєте запах газу в квартирі, не лінуйтесь перестрахуватись і набирайте 104!

До кого звертатись у разі порушень з боку газовиків?
НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг): 03057, м.Київ, вул. Смоленська, 19, 044-204-48-27, електронна пошта [email protected].
Держпродспоживслужба – м.Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, електронна адреса: [email protected].
Якщо ви потребуєте юридичної консультації, правової інформації, допомоги у складанні звернень та скарг, а також у разі виникнення додаткових питань звертайтесь до Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Вінниця, вул. Василя Порика, 29, (0432) 56-01-80; +38098-678-75-93;+38098-002-67-74).

Нормативно-правова база щодо проведення повірки лічильників газу
● Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,
● Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 474
● Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494

vinnytsia.legalaid.gov.ua
Опубліковано: 17 травень. 2021. 16:56
Періодична повірка проводиться для встановлення придатності до застосування лічильників газу, які перебувають в експлуатації. Міжповірочний інтервал становить 2 або 8 років. Це залежить від типу лічильника і виробника. Цей інтервал зазначений у паспорті вашого приладу.
0 коментарів
Коментарів немає! Ви можете написати перший коментар до цієї публкації!