Яка п'янка різниця !

239 переглядів

_ _ _ _ _


б'Є - п'Є ?

БиЧА БуЧА
БІЙцЯ БІЙсЯ ?

бУДКИ гУДКИ ?

ВаРТЕ , ВіРТЕ ?

вАРТОВИЙ фАРТОВИЙ ? 

ВаШІ ВоШІ

ВбІК ВтІК ?

ВИбРАВ НЕВИпРАВНЕ ?

ВИгІДНІ ВИхІДНІ

ВИРіШИТИ ВИРуШИТИ

ВІДРАЗа ВІДРАЗу ?

ВІрНІСТЬ ВІчНІСТЬ ? 

ВМіТЬ ВМиТЬ

ВУАЛь ВУАЛя ? 

гРІШКИ ? тРІШКИ

гРОМОВА пРОМОВА

гУКАТИ - шУКАТИ ? 

ДиКА ДяКА

ДіЯ ДнЯ

дРАМИ еРАМИ

ДУбЛІ ДУеЛІ

дУМ сУМ ?

еГО оГО ? 

ЕрА ЕхА

ЗАБУвАТИ ЗАБУхАТИ

ЗАЗвАЛИСЯ - ЗАЗнАЛИСЯ ? 

ЗАмІСУ ЗАвІСУ ?

ЗАСЛАбКА ЗАСЛАнКА

ЗАХИщАЄТЬСЯ : ЗАХИтАЄТЬСЯ ? 

ЗАяВА ЗАйВА ?

ЗвУКИ ЗлУКИ

зЛІТ еЛІТ

ЗуСИЛЛЯ ЗаСИЛЛЯ ?

іДЕЇ юДЕЇ

ІКлУ ІКрУ ? 

ІСТеРИКА ІСТоРИКА

КаР'ЄРА КуР'ЄРА

кИШКИ шИШКИ ? 

кІШКА мІШКА

кОРМА нОРМА ?

КРАдЕ КРАщЕ ?

КУПуЮ КУПоЮ ? 

лИХА пИХА

ЛІнУВАТИСЯ ЛІкУВАТИСЯ

мИЛА бИЛА ?

мІМІКА хІМІКА

МіНУ МиНУ ?

мІС бІС

мОДНЕ жОДНЕ ? 

м'ЯЛО в'ЯЛО ?

НАВиК НАВіК ? 

НАГаДУВАТИ НАГоДУВАТИ

НаРІЗКА НеРІЗКА ?

НЕгАЙНО НЕхАЙ-НО ? 

нИВА пИВА

НІчКА НІяКА ? 

нОМЕР пОМЕР ?

нУЛЬ кУЛЬ

оРАКУЛИ дРАКУЛИ

ПаРАД ПоРАД

ПаТОКИ ПоТОКИ ? 

пЕРЦЮ сЕРЦЮ

ПеРША ПаРША

ПиЛКА ПаЛКА ?

ПІДМІнУ ПІДМІчУ ? 

ПОвІЯ - ПОдІЯ ?

пОЗИ лОЗИ

пОЛЕ гОЛЕ ?

ПОМАдУ ПОМАлУ ? 

ПОПРу ПОПРи ?

пРАЩА кРАЩА ?

ПРОмІЖОК ПРОбІЖОК
ПРОтЕСТИ ПРОвЕСТИ ?

ПРОхАТИ ПРОдАТИ ? 

РАДиТИ РАДіТИ

РАдО РАнО ? 

рАМКИ дАМКИ

рІВНІ пІВНІ

рІШАТИСЯ вІШАТИСЯ

РОЗДУмИ РОЗДУтИ ? 

РОЗЛуЧЕНІ РОЗЛюЧЕНІ ?

РОЗЛЮбИТЬ - РОЗЛЮтИТЬ ? 

сАПЕР нАПЕР ? 

сВІДКИ " зВІДКИ ? " ? 

сИВИНА - дИВИНА ? 

сІРА вІРА

СКРиП СКРіП

сКУЛИ аКУЛИ

СТАТУс СТАТУї

сФЕРИ аФЕРИ

тОРБУ гОРБУ

ТрОЯ ТвОЯ ?

уМОВИ зМОВИ

хАРИЗМА цАРИЗМА ? 

хОРОМ : " сОРОМ ! "

цАРЕМ гАРЕМ ?

цАРІВНА чАРІВНА ? 

ЧиТКА ЧіТКА ?

ШИРмА ШИРшА ? 

ЩиРІ ЩуРІ


---


А БИТІ - ЛіКИ АБИ ТІЛьКИ ?

А В ТОБІ є АВТОБІо ?
БІЛЯвКА БІЛЯ оКА ?

В БіЙ : ВБиЙ !

ВІДВЕСтИ ВІД ВЕСнИ

ВІДВОЛІКАТи ВІД ВОЛІ КАТа

ВІД НОСа ВІДНОСь ? 

ВКЛАд В КЛАн

ВТІКаТИ В ТІ КуТИ ? 

ВЧУДИТИ НаВЧУ ДИТИНу ?

гОДІ ЯМ вОДІЯМ

ДОкІР ДО пІР ? 

ДОрОГА ДО бОГА

ЖАР , ГОНОр ЖАРГОНОм

ЗАГнАТИ ЗА ГрАТИ

ЗАДи , В БАНІ ЗАДоВБАНІ

ЗАЛИ ШаНА ЗАЛИШеНА ?

ЗА пРИЗ ЗАгРИЗ ? 

ЗА ТЕЧіЄЮ : ЗАТЕ ЧиЄЮ !

ЗвІСИЛИ ЗлІ СИЛИ ?

ЗиМА СКОВУЄ-ЗаМАСКОВУЄ

ЗлОВЖИВУ ЗнОВ - ЖИВУ ? 

ЗлО ЗУМІТИ ЗрОЗУМІТИ

З ЛюТТЮ ЗЛиТТЮ ?

ЗнОВ У ЗмОВУ

ЗНоВ ЦІ ЗНаВЦІ

" ЗОМбІ ВАЛИ !! " - ЗОМлІВАЛИ ? 

ІДОЛи І ДОЛі

ІнОДІ І гОДІ ? 

мАСА ЖИРА пАСАЖИРА

мАСТУРБУЮ : вАС ТУРБУЮ ?

МІС " ТаКА МІСТиКА ! " 

НА вЕЖІ НА мЕЖІ ?

НАЖЕР ДИНю НА ЖЕРДИНі ?

НаМАГАНЬ БОЮ НеМА ГАНЬБОЮ ?

На МАЯК НеМА ЯК ?

НАМіР НА МиР ?

НА СЛОВі НАС ЛОВи

НАтРАПЛЮ НА кРАПЛЮ ?
НЕВІД гУДЕ - НЕ ВІДбУДЕ ?

НЕ ЗЛІ - ЧЕмНІ : НЕЗЛІЧЕнНІ

Не ТА НоТА

нЕ ТА мЕТА

НІ Бе НІ МЕ , НІБи НІМЕ

НУ Й РуЙНУЙ РаЙ ?

пИЯЧИТИ мИ , Я ЧИ ТИ ?

ПІДПИсАННЯ ПІД ПИтАННЯ

ПІрНЕМО ПІд НЕМО ?

ПОЛЕ МаКА - ПОЛЕМіКА

пОЦІЛУНКА щОЦІ ЛУНКА ? 

пХАТИ з ХАТИ

сЕКС з ЕКС

СЕРЕД НІМБіВ СЕРЕДНІМ БуВ

СТАтТЯ : ГАРЕМ СТАв ТЯГАРЕМ

тАЄМНИЦІ мАЄМ НИЦІ ? 

тА Й ТЕ дАЙТЕ ?

ТАК ТОчНО ТАКТОвНО ?

ТАм , ДЕ МИ - ТАнДЕМИ ?

у ВІЧІ дВІЧІ

У КРИзІ УКРИтІ ?

У НОрІ УНОчІ ? 

ЧИСеЛЬНО - ЧИ СиЛЬНО

я ОДНА мОДНА


---


дОСІ бОСІ рОСІ

пАКЕТ рАКЕТ мАКЕТ ?

ПІсНЯ ПІвНЯ ПІзНЯ ?

ПОдАНА ПОшАНА ПОгАНА ? 


---


зИЧИТЬ - лиЧИТЬ ЛіЧИТЬ ? 

лИШЕНЬ кИшЕНЬ КИсЕНЬ 

НАдІЇ нАцІЇ рАЦІЇ
ОБРАнУ ОбРАзУ ОдРАЗУ ?

ПОДИх ПОДив ПОДіВ ?

ХіБА ХибА ХИжА ? 


---


Не ДІЙ - НаДіЙ НАДаЙ ?-------


бАбАЙ : " кАкАЙ ! " 

ЗВиТиСЯ : " ЗВеТеСЯ ... ? " 

кАБАк - шАБАш ?

лИлО мИмО ?

СКРиТи СКРуТу

СПаЛаХ - СПоЛоХ ?

СУттЮ СУддЮ ? 


---


ПРИВИдИ ПРиВИли ПРаВИЛа


---


БиНТи - ЖИТЬ БеНТеЖИТЬ ?
ВиТРИМАЛи ВіТРИ МАЛі ? 

ВСе Не ВСуНу ?

еНУРеЗ ? аНУ РаЗ

" ЗАД - оЧКо ? " - ЗАДаЧКа

ЗАКРИВАВ ЛоНо ЗАКРИВАВЛеНе ?

З ГиДКиМИ ЗГаДКаМИ ? 

кРИкИ НИТИ пРИпИНИТИ

КРоВ - ДоТИ КРиВДиТИ ? 

мЕмУАР нЕ нУАР ?

ПРИКРе Те ПРИКРиТи ? 

ЦиТАТи Ці ТА Ті 


-------


аДаМ і ДіМ : еДеМ ?


-------


НюНю НяНя Ні , Ні , НеНе ?


-------


оСТоРоНЬ ? а СТаРаНЬ ? 


-------


вОЛЯ ТИрАНА - дОЛЯ ТИтАНА

ЗвАННЯ ДІдА - ЗнАННЯ ДІлА

кОТИК , мИША : дОТИК - тИША


_______


бОРЮСЯ / кОРЮСЯ

ВИгНАННЯ / ВИзНАННЯ

ВІДРАдА / ВІДРАзА

гАЧОК / сАЧОК

ґАВА / пАВА

ГнОБИТИ / ГрОБИТИ

ЗАїКНУТИСЯ / ЗАтКНУТИСЯ

ПОМИнАТИ / ПОМИрАТИ

ПРИкИПАТИ / ПРИлИПАТИ


---


їДУТЬ / йДУТЬ / жДУТЬ

( В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СИГНАЛУ СВІТЛОФОРА )


---


кЕКС / сЕКс СЕКт

ФАРс / фАРт кАРТ


-------


АвТОР / ПРИРІК ВИСТАВУ НА НЕВДАЧУ / АкТОР

БАНдАМИ / НАМАГАТИСЯ ВПОРАТИСЯ З УСІМА / БАНкАМИ

БАнІ / ПЕРЕСИДІТИ В / БАрІ

бЛИЗЬКА / ЛЮДИНА / сЛИЗЬКА

БіСА / ЩЕ РАЗ ЩОСЬ ПОДІБНЕ І НЕЗГРАБУ СТАЖИСТА СЛАТИМУТЬ ДО / БоСА

бОЛОТІ / КУПАТИСЯ В / зОЛОТІ

бУДЯТЬ / СИГНАЛИ СИРЕНИ / гУДЯТЬ

БУкЕТ / НА ЗАПРОШЕНУ В КІНО СТУДЕНТОМ ДІВЧИНУ УЖЕ ЧЕКАВ / БУфЕТ

вАРИТИМЕ / В КРИТИЧНИЙ МОМЕНТ ГОЛОВА / мАРИТИМЕ

ВИБиТИ / З ТУРНІРУ / ВИБуТИ

ВИзИРНЕ / СУБМАРИНА / ВИнИРНЕ

ВИмЕСТИ / СМІТТЯ / ВИнЕСТИ

ВИМОвИТИ / ПРОЩЕННЯ / ВИМОлИТИ

ВИСмАЖЕНІСТЬ / СОНЦЕМ / ВИСнАЖЕНІСТЬ

ВІДБІй / ГРАЛЬНИХ КАРТ / ВІДБІр

ВІДМІнИТИ / СВЯТО / ВІДМІтИТИ

ВІДсУТНІ / ЗМІНИ / ВІДчУТНІ

вОЛЯ / РОЗПОРЯДИЛАСЯ / дОЛЯ

вОРОНКА / ЗУБНА / кОРОНКА

ВУсА / НАМОТУВАТИ НА / ВУхА

ВЦІЛиВ / ВОЇН ДИВОМ / ВЦІЛіВ

гАРНА / СПРОБА / мАРНА

гЕОЛОГА / БУДОВА І ВІК ЗЕМЛІ НА ДУМКУ / тЕОЛОГА

ГНІвИТЬ / ОТОЧЕННЯ НЕВПИННЕ СКИГЛІННЯ / ГНІтИТЬ

гОЛ / СТАВ РЕЗУЛЬТАТОМ ДІЇ НАПАДНИКА / фОЛ

гОЛОД / ПІЧ В ХАТІ , АБИ З ПОРОГА ГНАТИ / хОЛОД

гОНОР / ЧЕРЕЗ КРАЙ / дОНОР

гОРІ / ТУРИСТУ АБИ ШВИДШЕ ОПИНИТИСЬ НА / мОРІ

гУСТО / У ХАРЧОВАРИЛЬНОМУ КОТЛІ ЗНОВУ / пУСТО

дАРИ / ВОЛХВІВ / чАРИ

ДаЮТЬ / ОБІЦЯНКИ / ДіЮТЬ

дІРКИ / НА ПОГОНАХ / зІРКИ

ДОвОДИТИ / СУДДІ , АБИ ВИГРАТИ СПРАВУ / ДОгОДИТИ

ДУпУ / НЕ ВСЯКА ЛЮДИНА ЗРАДІЄ НАМАГАННЮ ЗАЛІЗТИ ДО НЕЇ В / ДУшУ

жЕРТИ / ЖИВІТ ДАЄ БОРЦЮ СУМО НАСНАГУ Й ДАЛІ / пЕРТИ

ЖИлИ / ПРОСТУПАЮТЬ / ЖИрИ

ЗАбАЖАЄТЕ / ПРОДАВЕЦЬ ДО ЧЕРГИ : " ЧОГО ... ? " / ЗАвАЖАЄТЕ

ЗАБОбОНАМ / РІШУЧІСТЬ ВСУПЕРЕЧ / ЗАБОрОНАМ

ЗАвОРОЖУЄ / БЕЗМОВНА ВЕЛИЧ ПІВНОЧІ / ЗАмОРОЖУЄ

ЗАГУбЛЕНА / ІНФОРМАЦІЯ / ЗАГУгЛЕНА

ЗАдУРИЛО / НЕВПИННО РЕЛІГІЙНИМ АБО РОМАНТИЧНИМ СТАНОМ ВСЮ ГОЛОВУ / ЗАнУРИЛО

ЗАдУХА / ПУСТЕЛЬНОГО РІВНЯ / ЗАсУХА

ЗАжИВАТИ / РАНИ БУДУТЬ / ЗАшИВАТИ

ЗАкАРБОВАНИЙ / НАПИС НА ПАРКАНІ / ЗАфАРБОВАНИЙ

ЗАКИпАТИМЕ / ЩЕ ТРОХИ Й СУП / ЗАКИсАТИМЕ

ЗАлИШАТИСЯ / СОБОЮ / ЗАпИШАТИСЯ

ЗАлІЗНО / ПООБІЦЯТИ / ЗАпІЗНО

ЗАЛІк / СТУДЕНТА / ЗАЛІт

ЗАпАХЛА / КВІТКА / ЗАчАХЛА

ЗАПИсУВАТИ / ОБОВ'ЯЗОК ЖУРНАЛІСТА - ПОСТІЙНО БУТИ ГОТОВИМ / ЗАПИтУВАТИ

ЗАРИвАТИ / НА ПОХОВАННІ / ЗАРИдАТИ

ЗаСТРІЛИСЯ / НЕБЕЗПЕЧНО ХИЖИЙ ЗВІР НІБИ КАЖЕ МИСЛИВЦЕВІ : " ... " / ЗуСТРІЛИСЯ

ЗАтОПЛЕНЕ / СУДНО / ЗАхОПЛЕНЕ

зАЧАТИ / ДИТИНУ / кАЧАТИ

ЗАчИЩАТИ / ВІЙСЬКОВИЙ ОБ'ЄКТ / ЗАхИЩАТИ

ЗБІг / ПРОГНОЗУ / ЗБІй

ЗвИКАТИ / НЕЛОЯЛЬНИМ ДО РЕЖИМУ ДОПОМАГАТИМУТЬ / ЗнИКАТИ

ЗвИТОК / ЦІННИЙ / ЗлИТОК

ЗеБРАМИ / БРАКОНЬЄРИ НАЛАШТОВАНІ СХОДИТИ Й ЗА ОСТАННІМИ / ЗуБРАМИ

ЗлІЗАТИ / ЛЮДИНА , СИДЯЧИ НА ГІЛЦІ ДЕРЕВА , ВИРІШУЄ / ЗрІЗАТИ

ЗРАДиТИ / ДРУЖНІМ СТОСУНКАМ / ЗРАДіТИ

ІЗмАЇЛІ / ЗАЛИШАЮЧИ ОДЕСУ , ОПИНИТИСЯ У / ІЗрАЇЛІ

КАнКАНІ / КІНЦІВКОЮ У / КАпКАНІ

кАСКА / ЗАХИСНА / мАСКА

КлАДУТЬ / РУКИ / КрАДУТЬ

КЛИн / ПЕРЕЛІТНИХ ПТАХІВ / КЛИч

кОВЗАТИ / ПО ЛЬОДУ / пОВЗАТИ

кОСА / У ТРАВІ ЗАБЛИСТІЛА / рОСА

кРАСУВАТИСЯ / ОДЯГ БУДЕ ЩЕ ДОВГО / пРАСУВАТИСЯ

КРаШУ / ВЕЛИКОДНЄ ЯЙЦЕ / КРуШУ

КРИгА / ДУШІ / КРИлА

КРиТИЙ / КОЗИР / КРуТИЙ

КУпАТИСЯ / ЗОВНІ ВЗИМКУ НЕ ВСЯКИЙ СТАНЕ / КУтАТИСЯ

лАЙНОМ / ВІДЧУТТЯ ВЛАСНИЦТВА НЕРУХОМИМ / мАЙНОМ

ЛаСИМ / МАРШРУТ КОЛОБКА ВИЗНАЧАВСЯ ВІД ТОГО , НАСКІЛЬКИ НАСПРАВДІ БУВ / ЛиСИМ

ЛаСТИ / ПІСЛЯ СПРОБИ ЗНИЩЕННЯ РУКОПИСУ ДРУГОГО ТОМУ " МЕРТВИХ ДУШ " ГОГОЛЮ ТАК І НЕ ВДАЛОСЯ НОРМАЛЬНО СКЛЕЇТИ / ЛиСТИ

ЛЕгАЛЬНЕ / ОЗБРОЄННЯ / ЛЕтАЛЬНЕ

лІД / СПРАВЖНІЙ ВЕДМІДЬ ТАМ , ДЕ / мІД

МАгІЇ / ПОТЯГ / МАнІЇ

МаННЕ / УСЕ НАВКОЛИШНЄ ПОЛЕ ЗОРУ / МіННЕ

мІЗКАМИ / ПЛОДИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ / рІЗКАМИ

НАСКоЧИТИ / РАПТОВО / НАСКуЧИТИ

НЕДОУмКАМ / КОЛИ В ДЕРЖАВІ БАРДАК - ВЛАДУ ЛЕГКО БРАТИ / НЕДОУчКАМ

НЕЩАдНИМИ / ВІЙНА РОБИТЬ / НЕЩАсНИМИ

ОБМаН / , ЯКИЙ НЕ ВІДБУВСЯ / ОБМіН

ПАНІвНИЙ / НАСТРІЙ / ПАНІчНИЙ

ПЕРЕбИТИ / ОРАТОРА НЕПОКОЇЛО , ЩО ПУБЛІКА ЗАХОЧЕ / ПЕРЕчИТИ
пЕРЕДНІ / РЯДИ НЕ ПІДХОДЯТЬ ЗАКОХАНИМ ПАРАМ ВЕЧІРНЬОГО КІНОСЕАНСУ / сЕРЕДНІ

ПЕРЕСпАТИ / ПІКАПЕР ПРОДОВЖУВАВ СИПАТИ КОМПЛІМЕНТИ І НІЯК НЕ МІГ / ПЕРЕСтАТИ

ПеЧУТЬ / СЛОВА / ПоЧУТЬ

ПІДлІТАТИ / ЖІНКА МІЦНО ТРИМАЄ МІТЛУ , АБИ / ПІДмІТАТИ

ПІДмЕСТИ / РОБІТКА ЧОГОСЬ / ПІДнЕСТИ

ПОвОДЖЕННЯ / ШЛЯХЕТНЕ / ПОхОДЖЕННЯ

ПОдАТИ / РУКУ / ПОжАТИ

ПОлІЧЕНІ / ВЛАСНІ ПОМИЛКИ / ПОмІЧЕНІ

ПОМІрНІ / ЗНИЖКИ / ПОМІтНІ

ПОсАДИТИ / ПРИСЯЖНІ ВИРІШИЛИ / ПОщАДИТИ

ПОСкУПИТИСЯ / НА ТОРГАХ / ПОСтУПИТИСЯ

ПРОвОКУЄ / РЕЛІГІЙНИЙ ВАТАЖОК ЧАСТО ТІЛЬКИ ТЕ Й РОБИТЬ , ЩО / ПРОрОКУЄ

ПРОцИТУВАТИ / АВТОР , ЯКОГО ЛЕДЬ НЕ КОЖЕН РОБИВ СПРОБУ / ПРОчИТУВАТИ

РОЗГЛаДЯТЬСЯ / ЗМОРШКИ / РОЗГЛяДЯТЬСЯ

ПУЛЬсІ / РУКА НА / ПУЛЬтІ

РІдКО / КРИТИКА ЛУНАЛА ВКРАЙ / РІзКО

РОЗІГНаТИСЯ / УСПІХ СТРИБУНА З ЖЕРДИНОЮ НАПРЯМУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО , НАСКІЛЬКИ ВДАЄТЬСЯ / РОЗІГНуТИСЯ

РоКИ / БЕРУТЬ СВОЄ / РуКИ

сАЛАТИКОМ / ПЕРЕДСВЯТКОВО ЗАКЛОПОТАНА КОХАНА НЕОДМІННО КОЗИРНЕ / хАЛАТИКОМ

СкАЖЕНИЙ / КАБАН / СмАЖЕНИЙ

СКАзАВ / ВІСНИК ВСЕ / СКАкАВ

СлІВ / РЕЛІГІЙНИЙ АВТОРИТЕТ ТРИМАЄТЬСЯ НА ПРАВИЛЬНОМУ ТЛУМАЧЕННІ / СнІВ

СПаСАТИ / НА ЕКЗАМЕНІ / СПиСАТИ

СТеЛІ / ЛАМПА НА / СТоЛІ

СТРеС / НА МОЗОК СИЛЬНО ВПЛИНУВ / СТРуС

ТОрТ / ЮВІЛЯР ВИРАЖАВ , НАСКІЛЬКИ ПО НУТРУ БУВ / ТОсТ

ТРУп / ПЕРША ФРАЗА ЗАДИРАКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ СЛІВ : " ТИ ... " / ТРУс

ТРЮк / КОНТРАБАНДИСТ НА МИТНИЦІ ЗМУШЕНИЙ ПОКАЗУВАТИ / ТРЮм

ТЯгА / ДО РИЗИКУ / ТЯмА

УгАРІ / БУТИ В / УдАРІ

УпІКТИ / ВМІННЯ КОЛОБКА / УтІКТИ

ЦиЦЬКА / НЕМОВЛЯТІ ЗНОВУ ВКРАЙ ПОТРІБНА / ЦяЦЬКА

ЧаДО / БОЖЕ / ЧуДО

ЧаСТІШЕ / РОБИТИ ПРИБИРАННЯ ТРЕБА БУЛО Б / ЧиСТІШЕ

ШТоРМ / КОРАБЕЛЬ ПРОДОВЖУВАВ ТРИМАТИСЬ ПОПРИ / ШТуРМ


---


ЗАмІЖ / РУЦІ Й СЕРЦЮ АЖ СВЕРБІЛО БРАТИСЬ / ЗА нІЖ

з НІГ / НА ГОЛОВУ / сНІГ

іКЛАМИ / РАДИКАЛІЗМ ПИТАННЯ СПОЖИВАННЯ М'ЯСА : / яК ЛАМИ


---


бЛАТНІ / ЗВ'ЯЗКИ / ПОСЛУГИ / пЛАТНІ
ВИВАлИТЬ / КИШКІВНИК / ШЛУНОК / ВИВАрИТЬ

ГРІм / НЕБА / ЗЕМЛІ / ГРІх

ГРОбОВЕ / МОВЧАННЯ / ЗВУЧАННЯ / ГРОмОВЕ

ЗАгАДАТИ / БАЖАННЯ / ЗДІЙСНЕННЯ / ЗАжАДАТИ

ЗАГРиЗАТИМУТЬ / ВОВКИ / ХАСКІ / ЗАГРуЗАТИМУТЬ
ЗАКРаЛИСЯ / ГРЕКИ / ТРОЯНЦІ / ЗАКРиЛИСЯ

ЗбОЧИНЦЯ / ЛІНЧУВАЛИ / ЗААРЕШТУВАЛИ / ЗлОЧИНЦЯ

зЕФІР / СОЛОДКИЙ / КИСЛИЙ / кЕФІР
іОНІЗУЄТЬСЯ / ПОВІТРЯ / ОРГАНІЗМ / тОНІЗУЄТЬСЯ 

кАЄТЬСЯ / БОГОБОЯЗЛИВИЙ / ОДЕРЖИМИЙ / мАЄТЬСЯ

кРОКУВАЛА / ЛЮДИНА / ЗОЗУЛЯ / пРОКУВАЛА

ЛЮбІ / ДРУЗІ / ВОРОГИ / ЛЮтІ

ОБіЙМИ / ЖИТТЄДАЙНІ / СМЕРТОНОСНІ / ОБоЙМИ

ОвАЛЬНИЙ / КАБІНЕТ / СЕКС / ОрАЛЬНИЙ

ПаЛИЛО / СОНЦЕМ / ДОЩЕМ / ПоЛИЛО

ПЕРЕдОХНЕ / ФАУНА / ФЛОРА / ПЕРЕсОХНЕ

ПОКАЗаЛИСЯ / КОТИ / СОБАКИ / ПОКАЗиЛИСЯ

ПОСиЛЕНО / СМАК / СТРАВУ / ПОСоЛЕНО

ПРИвІТАВ / ДІТЛАХІВ / САНТА / ПРИлІТАВ

СаД / РАЙСЬКИЙ / СТРАШНИЙ / СуД

ТРИвАВ / ЧАС / ПРОСТІР / ТРИмАВ

ЦІлИТЬСЯ / МИСЛИВЕЦЬ / ХУТРО / ЦІнИТЬСЯ


---


лАСУВАТИМЕТЬСЯ / нАсУВАТИМЕТЬСЯ / ХИЖАК / ЗДОБИЧ / НАчУВАТИМЕТЬСЯ


---


ПІДЛЕ чУЄ / РОЗБІРЛИВИЙ / ПРОЙДИСВІТ / ПІДЛЕщУЄ


---


ВИбИТИ / М'ЯКОТЬ / СІК / ВИпИТИ

( З КОКОСУ )


ВІДлОВИЛИ / МИСЛИВЦІ / ЗВІРІ / ВІДнОВИЛИ

( УСЮ ПОПУЛЯЦІЮ )


вІРИ / ЄРЕТИКИ / ІНКВІЗИТОРИ / мІРИ

( НЕ МОГЛИ НЕ ПРИЙНЯТИ )


гОРУ / БЕРЕ / ДАЄ / фОРУ
( ВБОЛІВАЛЬНИКОМ ШАНУЄТЬСЯ СПОРТСМЕН , ЯКИЙ )

ДиКТОР / ПРОЧИТАВ / ПРОПИСАВ / ДоКТОР

( ТЕ , ЩО )


ЗАлИШИ / ОФІЦІАНТ / КЛІЄНТ / ЗАпИШИ

( КОЛИ СПРАВА ДОХОДИТЬ ДО РОЗРАХУНКУ В РЕСТОРАНІ , ... : " ... " ) 


ЗАдОВІЛЬНИТЬСЯ / ВОНА / ВІН / ЗАпОВІЛЬНИТЬСЯ

( ЛАЙФХАК КАМАСУТРИ : ) 


кАРАМИ / ВІДЬМИ / ІНКВІЗИТОРИ / чАРАМИ
( ЛЯКАНІ )

МАйКУ / ВДЯГНУТИ / ЗНЯТИ / МАсКУ

( СПРОБУЙ ПЕРЕКОНАЙ ВАТАЖКА ПЛЕМЕНІ ДИКУНІВ БОДАЙ )


мАРШЕМ / ПОЧИНАЄТЬСЯ / КІНЧАЄТЬСЯ / фАРШЕМ

( ВІЙНА )


мУКАХ / ПОРОДІЛЛЯ / НЕМОВЛЯ / рУКАХ

( У )


нАТЯКАЄ / ДЖЕНТЕЛЬМЕН / ХАМ / пАТЯКАЄ

( КОЛИ ОБСТАВИНА ВКРАЙ КОНФУЗНА )


ОКОвАХ / ЖИТИ / ГИНУТИ / ОКОпАХ

( В )


---


ТАКА ВЕРСІЯ МОЖЕ / ВВаЖАТИСЯ / ВВиЖАТИСЯ / ІСТИННОЮ

ПТАХ , ДЛЯ ЯКОГО / ВІДРоДЖЕННЯ / ВІДРяДЖЕННЯ / Є ЗВИЧНОЮ СПРАВОЮ

НАЧАЛЬСТВО НАМАГАЛОСЯ / ВкОРИТИ / ВмОРИТИ / ПІДЛЕГЛИХ

СУДЯЧИ ЗА ЗВУКОМ , ПАСАЖИР ВЕРХНЬОЇ ПОЛИЦІ НІЧНОГО ШВИДКОГО ПОЇЗДУ / вПАВ / сПАВ / ЯК УБИТИЙ

НАЙВИЩІ ПОСАДИ ОБІЙМАЮТЬ , ЗАЗВИЧАЙ , / гІДНІ / рІДНІ / ЛЮДИ

СИЛА / ДРоЇДІВ / ДРуЇДІВ / ЗОРЯНИХ ВІЙН

ТУРИСТИ НЕ МОГЛИ НЕ / ЗАМіТИТИ / ЗАМуТИТИ / ПРОЗОРОСТІ ВОДОЙМИ

ВУХА / ЗМУчЕНІ / ЗМУшЕНІ / УСЕ ЦЕ ВИСЛУХОВУВАТИ

НА ІЗРАЇЛЬ ВКОТРЕ ЧЕКАЛА / КАрА / КАшА / З НЕБА

МАЙБУТНЄ / кЛАНІВ / пЛАНІВ / МАФІЇ

НАСТАННЯ / лИХИХ / тИХИХ / ЧАСІВ 

КОМАНДА ДРЕСИРУВАЛЬНИКА / НАпРАВИЛА / НАтРАВИЛА / ПСА

У / ПеВНІЙ / ПоВНІЙ / МІРІ

СИЛЬНО / пОТІТИ / хОТІТИ / , АБИ РОБОТА БУЛА ЗРОБЛЕНА

ЗМАГАТИСЯ ЗА / РІвНИХ / РІзНИХ / СТАРТОВИХ УМОВ

ЧАС / РОЗбИВАТИСЯ / РОЗвИВАТИСЯ / ЯЙЦЮ

НАДМІРНА / СОнЛИВІСТЬ / СОпЛИВІСТЬ / СЛАБАКА

ВПЛИВ / СПОКУсИ / СПОКУтИ / В ХРИСТИЯНСЬКІЙ ІСТОРІЇ

МОЛОДЯТА / ЦІлУВАТИМУТЬСЯ / ЦІнУВАТИМУТЬСЯ / ОДНЕ ОДНИМ


-------


ВТОмИТИ / ВтОпИТИ / ВхОПИТИ

( РЯТУВАЛЬНИКА НА ВОДІ )


ЗАМаНИТИ / ЗАМінИТИ / ЗАМІтИТИ

( ЖИТТЄВО ГРАМОТНУ ЛЮДИНУ НЕАБИЯК ВАЖКО )


ПЛАтИТИ / ПлАвИТИ / ПрАВИТИ

( Є ЗОЛОТО ІЗ СРІБЛОМ - СМІЛИВО МОЖНА)


---


РИБА Й ДАЛІ / кЛЮВАТИМЕ / пЛюВАТИМЕ / ПЛаВАТИМЕ /, БАЧАЧИ ТАКУ НАЖИВКУ


-------


БАнАн / СОЛОДКИЙ / БАтАт

ЗМеТе / ПИТАННЯ УСУНЕННЯ БРУДУ ДЛЯ ПРИБИРАЛЬНИКА : ЧИ / ЗМиТи

лЯлІ / ТРИВАЛІСТЬ ВЛАДНОЇ ІНТОНАЦІЇ / нЯнІ

мАДАм / НА ДОРОЗІ / рАДАр

ПаРНа / ЛЮБОВНІСТЬ , ЯКА УВІПРЕ ПОПРИ ВСІ ВИДИ МЕЖ / ПоРНо


---


вПАв / ГОЛКІПЕР / ВОРОТА / сПАс

ГеГеЛЯ / ІДЕАЛІЗМ / САТИРА / ГоГоЛЯ

НАКРаЛа / БАНДА / ПОЛІЦЕЙСЬКІ / НАКРиЛи


---


ЗАлЕЖАлИ / РАБИ / БІГЛІ / ЗА мЕЖАмИ ? 


---

вУЛЬвОЮ / ДОРОСЛІ / ДІТИ / кУЛЬкОЮ
( ЗАБАВЛЯЮТЬСЯ НАДУВНОЮ РЕЗИНОВОЮ )

-------


ЗАДаВаЛаСЯ / ПЕРЕМОГА / ВБОЛІВАЛЬНИКИ / ЗАДиВиЛиСЯ


-------


МіДНИМ ТаЗОМ / МоДНИМ ТуЗОМ


_______


Яка п'янка різниця ! ( +/- )


_______


м'ЯСНА тУША / ЯСНА дУША


-------


А РИТИМЕ ? : МаРИТИМЕ / В'ЯЗЕНЬ / НАГЛЯДАЧ / МоРИТИМЕ


_ _ _ _ _

_q_b_d_p_
Опубліковано: 28 лис. 2022. 00:43
0 коментарів
Коментарів немає! Ви можете написати перший коментар до цієї публкації!